Servicedesk implementatie

Implementatie activiteiten
voor servicedesk oplossingen

Verzamelen eisen en wensen

Dit is de eerste stap in het implementatieproces. In deze activiteit gaat onze consultant alle relevante eisen en wensen verzamelen die nodig zijn voor een succesvolle implementatie van de servicedesk oplossing. De consultant verzamelt de gegevens op basis van de input van de verschillende stakeholders.

Bepalen plan van aanpak en uit te voeren werkzaamheden

Op basis van de eisen en wensen die door de consultant verzameld zijn, zal de consultant de beste manier aandragen om de gewenste uitkomst te bereiken. Hierin zal ook bepaald worden welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden om dit resultaat te bereiken en er zal een indicatie zijn voor de tijd die nodig is om deze werkzaamheden uit te voeren.

Project scope

Samen met de klant zal het plan van aanpak en de uit te voeren werkzaamheden worden besproken om zo gezamenlijk te komen tot een overeenstemming voor de aangegeven werkzaamheden. De klant geeft verdere goedkeuring voor het maken van een projectplan voor de specifieke stappen zoals besproken.

Projectplan

Op basis van de gedefinieerde scope voor het project zal de consultant een projectplan maken met daarin de tijdsplanning, milestones, taken en wat er opgeleverd zal worden. Dit plan wordt als leidraad gebruikt voor het volgen van het proces, het uitvoeren van vergaderingen en werkzaamheden en discussies over wijzigingen tijdens de uitvoering.

Aftrap

De aftrap is de officiële start van het project en dit is om vast te stellen dat er voor alle stakeholders geen vraagtekens meer zijn over het projectplan en de uitvoering ervan, zodat het verdere implementatieproces vlot kan verlopen.

Proces definitie

Op basis van het plan zal de consultant vervolgens contact hebben met de stakeholders om zo te komen tot een werkzaam proces. Hierin zal de consultant zijn expertise gebruiken om aanbevelingen en best practices aan te dragen om dit proces af te stemmen op de noden van de klant.

Ontwerp

Het gedefinieerde proces zal worden uitgewerkt in een ontwerp dat als leidraad zal worden gebruikt voor de implementatie van de oplossing en als documentatie van de inrichting. Dit uitgewerkte document zal beschikbaar worden gemaakt aan de klant en de stakeholders, waarbij deze goedkeuring geven voor de daadwerkelijk implementatie van de oplossing.

Implementatie

Het gemaakte ontwerp zal worden geïmplementeerd door onze consultant gebruikmakend van diens expertise en met als doel de tevredenheid van de klant en stakeholders.

Migratie

Afhankelijk van de scope van het project kan data worden gemigreerd uit een derde applicatie, de consultant zal hierbij ervaring gebruiken om het transitieproces zo vloeiend mogelijk te maken.

Integratie

Net als migratie van data kan ook de interactie met externe systemen en partijen een onderdeel zijn van het implementatieproces. De consultant kan in samenwerking met de stakeholders de verbindingen leggen met deze externe systemen zodat dit als onderdeel van het gehele proces zal werken.

Testen

Na implementatie van het ontwerp in de oplossing zal de consultant in samenwerking met de stakeholders het proces en de procedures worden getest en gevalideerd zoals gedefinieerd in de scope van het project zodat het klaar is voor ingebruikname. Dit geeft de mogelijkheid voor het aanpassen van procedures waar deze in de praktijk andere inzichten geven ten opzichte van het ontwerp.

Training

Op basis van de scope zal de consultant een trainingsplan opstellen voor functionele en technische training van de gebruikers in het gebruik van de oplossing zodat de klant hier maximaal rendement uit kan halen.

Ingebruikname

De consultant zal het Go-Live proces van de servicedesk oplossing begeleiden voor de klant en beschikbaar zijn voor gebruikers/technici voor alle functionele en technische vragen die tijdens het Go-Live proces naar voren komen. Dit om te zorgen voor een vloeiende transitie.

Documentatie

Wanneer alles geformaliseerd is zal een volledige documentatie beschikbaar gemaakt worden van alle processen, procedures, workflows en technische activiteiten die de klant zullen helpen bij het gebruik van de oplossing zonder dat hiervoor verdere input nodig is.

Afronding

Als laatste stap zal de consultant de implementatie afronden met documentatie, feedback, suggesties en aanbevelingen van de klant zodat Dekkers IT Solutions & Consultancy haar processen kan blijven verbeteren.

let op: bovenstaande activiteiten kunnen gelijktijdig of achtereenvolgens plaatsvinden. Ook de volgorde kan afwijken op basis van de eisen/wensen van de klant.